ATM in Chaingmai Airport

 

 ATM in Chaingmai Airport

ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีจุดบริการ ATM ในทุกพื้นที่ และครบทุกธนาคาร ดังนี้
 

 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ มีทั้งหมด 9 ธนาคาร ได้แก่ออมสิน, CIMB, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงศรีฯ, กรุงไทย, กรุงเทพ, TMB และ ICBC ซึ่งเป็นธนาคารของประเทศจีน

 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ได้แก่ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ