Other Lounges in Airport

 

 ห้องรับรองอื่นๆ ภายในสนามบิน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่รองรับสายการบินมากมาย ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้าใช้บริการห้องรับรองของสายการบินนั้นๆ รวมถึงห้องรับรองอื่นๆ ภายในสนามบินบริเวณจุดต่างๆ 
 

The Coral Executive Lounge


"อำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยพาคุณผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือช่องทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปต่อคิวให้วุ่นวาย ภายในเลาน์มีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายเหมาะแก่การผ่อนคลาย บรรยากาศหรูหรา อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านอีกหลัง พร้อมบริการของว่างและเครื่องดื่ม รวมถึงห้องน้ำไว้คอยบริการ"


 ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1 หรือ Walk-in ได้ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศ