Tourist Assistance Center

 

 ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารหลงทาง บาดเจ็บ เยียวยาฟื้นฟูจิตใจ ครอบคลุมไปถึงการถูกหลอกลวง โดยจะให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1 ติดกับประตูทางออก8