Package Tour

 

บริการแพ็คเกจทัวร์

สำหรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่ต้องการทริปท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถติดต่อซื้อแพ็คแกจทัวร์ได้จากบริษัททัวร์ต่างๆ ภายในสนามบิน ดังนี้

CHAM CHA Holiday (Travel Consultant) บริการทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน นอกจากนี้ยังมีบริการรถเช่าอีกด้วย ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ 2 จุดภายในสนามบิน ได้แก่
 

บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1

 

Impressive Bangkok Travel บริการแพ็คเกจทัวร์และจองโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ 2 จุดภายในสนามบิน ได้แก่


บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1


บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1