ร้านจำหน่ายเบอร์เกอร์

Fast food & Snacks 
053922218 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านเบอร์เกอร์

Fast food & Snacks 
053272433 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านสะดวกซื้อ

Fast food & Snacks 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านแซนวิช

Fast food & Snacks 
Parking Zone (International) 
00:00 - 23:59 น.