มูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพพิเศษ จำหน่ายเสื้อผ้า,ของฝาก,ร่ม,กระเป๋า

Souvenirs 
022824835 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงทุกชนิด เช่น ดอกไม้ ผัก ผลไม้สดทุกชนิด

Souvenirs 
053922127 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 22:00 น.

จำหน่ายชาอูหลง ชาชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ชงชา และผลไม้อบแห้ง

Souvenirs 
053922147 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายของฝาก และอาหารพื้นเมือง

Souvenirs 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รวมถึงของฝากอื่นๆ

Souvenirs 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

Souvenirs 
053922293 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับและกระเป๋า

Souvenirs 
053922293 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขนมไทย บ้านอาจารย์ แสนอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด

Souvenirs 
053283120 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ศูนย์รวมจำหน่ายของฝาก

Souvenirs 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทางภาคเหนือ

Souvenirs 
053922246 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายสินค้าประเภทกิ๊ฟช็อปของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าชาวเขา

Souvenirs 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่น

Souvenirs 
0899564780 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและของที่ระลึก

Souvenirs 
053272044 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Souvenirs 
053276069 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

Souvenirs 
Public Zone International FL1 
06:00 - 00:00 น.

ร้านของฝาก ของแต่งบ้าน สินค้าทำมือ สินค้าเอกลักษณ์ของชาวเหนือ

Souvenirs 
053232228 
Public Zone International FL1 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขายของฝากประเภทผลิตภัณฑ์สปา เครื่องหอม

Souvenirs 
053276069 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายของฝาก และของที่ระลึก

Souvenirs 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายสินค้าที่ระลึก

Souvenirs 
053922124 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายเครื่องสำอางจากเกาหลี

Souvenirs 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายของฝาก

Souvenirs 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขายของฝาก

Souvenirs 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านค้าจำหน่ายรังนก

Souvenirs 
International (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายของที่ระลึก และเสื้อผ้า

Souvenirs 
Domestic (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขายของฝากเมืองเหนือ

Souvenirs 
Domestic (Departure) FL2 
06:00 - 00:00 น.