แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

Other Shops 
053-2826464 
Domestic (Arrival) FL1 
08:00 - 19:00 น.

ร้านขายยา และเวชภัณฑ์

Other Shops 
053274443 
Domestic (Arrival) FL1 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขายยา

Other Shops 
053274443 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามขององค์กรเภสัชกรรม

Other Shops 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

จำหน่ายของที่ระลึกทางทหาร

Other Shops 
0896358019 
Public Zone Domestic FL2 
06:00 - 00:00 น.

ร้านขายยา

Other Shops 
053274443 
Public Zone International FL1 
06:00 - 00:00 น.

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเลกโทรนิก

Other Shops 
Public Zone Domestic FL1 
06:00 - 00:00 น.