รางวัลและผลงานประจำปี 2557


ทอท.รับ “รางวัลดีเด่น” รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

(Sustainability Report Awards)

                    ทอท.รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 หรือ Sustainability Report Awards ประเภท “รางวัลดีเด่น” ในการจัดประกวดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2557 จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยโดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ในงาน 4th CSR  Thailand Conference 2014 : Sustainability Development Journey in ASEAN เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบริษัทที่ให้ความสนใจส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมประกวด จำนวน 64 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 2 บริษัท และระดับดีเด่น 15 บริษัท ซึ่ง ทอท.เป็น 1 ใน 15 บริษัท ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้