รางวัลและผลงานประจำปี 2552

1. อันดับที่ 6 ของโลก   รางวัล "Best Airport Worldwide”  
   จาก สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI) 

  สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI)

 
 

2. อันดับที่ 16 ของโลก   รางวัล "The World’s Best Airports”  
    จาก Skytrax*  

    Skytrax
    หมายเหตุ * บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการขนส่งทางอากาศที่เชี่ยวชาญระดับโลกของประเทศอังกฤษ
 
 

3. อันดับที่ 3 ของโลก   รางวัล "Best Airport Dining”  
    จาก Skytrax*  

    Skytrax
    หมายเหตุ * บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการขนส่งทางอากาศที่เชี่ยวชาญระดับโลกของประเทศอังกฤษ
 
 

4. อันดับที่ 3 ของโลก   รางวัล "Best Airports Worldwide” 
    จาก Smarttravelasia* 

    Smarttravelasia
    หมายเหตุ *นิตยสารการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย
 
 
5. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2552 
    ทอท.ได้รับคะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2552 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับ "ดีมาก" 
    ดูรายละเอียด

     ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2552