รางวัลและผลงานประจำปี 2551

1. อันดับที่ 5 ของโลก รางวัล "Best Airport by Size of Airport”
   (ประเภทท่าอากาศยานที่รองรับผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี)  
    จาก Airports Council International (ACI)   
    Airports Council International (ACI)
 
 
2. อันดับที่ 28 ของโลก   รางวัล "Best Airport Worldwide”  
    จาก Airports Council International (ACI)   
   Airports Council International (ACI)
 
 
3. อันดับที่ 37 ของโลก   รางวัล "The World’s Best Airports” 
   จาก Skytrax*    
   Skytrax
หมายเหตุ * บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการขนส่งทางอากาศที่เชี่ยวชาญระดับโลกของประเทศอังกฤษ 
 
 
4. อันดับที่ 3 ของโลก รางวัล "Best Airports Worldwide”  
    จาก Smarttravelasia*    
    Smarttravelasia
หมายเหตุ *นิตยสารการท่องเที่ยวของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
 
 
5. อันดับที่ 3 ของโลก รางวัล "Best Airports Worldwide”  
    จาก Wanderlust*    
Wanderlust
หมายเหตุ *นิตยสารการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศอังกฤษ