ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทย

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 ก.ย. 60 เป็นต้นไป ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรไทย โดยยื่นเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อสแกนและตรวจลงตราผ่านช่องตรวจอนุญาตปกติ...

อ่านต่อที่นี้
DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท.

DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท. ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3...

อ่านต่อที่นี้
AOT is included in the FTSE4Good Index

  AOT is included in the FTSE4Good Index            Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) is included in the FTSE4Good Index which is designed to identify companies that demonstrate strong...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78/2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78 / 2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)              ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นี้ ผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation   ลงทะเบียนในเว็บไซต์ คลิก >>     รายละเอียดโครงการ Digital Social Innovation    ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ Digital Social...

อ่านต่อที่นี้
เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต

บทความประชาสัมพันธ์ เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต  6 ท่าอากาศยานนานาชาติ สู่บทบาทประตูเชื่อมสู่โลก             1 กรกฏาคม พ.ศ.2560...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)  เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง                ...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 52/2560 ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต               นายนิตินัย ศิริสมรรถการ...

อ่านต่อที่นี้
สายการบินขยายเส้นทางบิน และเพิ่มเส้นทางบินใหม่มายังท่าอากาศยานของ ทอท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 43 / 2560 สายการบินขยายเส้นทางบิน และเพิ่มเส้นทางบินใหม่มายังท่าอากาศยานของ ทอท.               บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)...

อ่านต่อที่นี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม.

ครั้งที่ 25/2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดเตรียมรถ Wheelchair จำนวน 10 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารขาออกที่มาใช้บริการ ณ ทสภ....

อ่านต่อที่นี้