ทอท.จัดโครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing Plan Award ปีที่ 2

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) จัดโครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing Plan Award ปีที่ 2 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 16/2556

นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( ทอท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 16/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.จัดการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีอากาศยานอุบัติเหตุในเขตท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( ทอท.) จัดการบรรยายสรุปและ สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินของฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยมี นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม “Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP):Air Transport System (ATS) Gateway Course, AOT Hosting in 2013”

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม "Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP):Air Transport System (ATS) Gateway Course, AOT Hosting in 2013”...

อ่านต่อที่นี้