ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทย

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 ก.ย. 60 เป็นต้นไป ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรไทย โดยยื่นเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อสแกนและตรวจลงตราผ่านช่องตรวจอนุญาตปกติ...

อ่านต่อที่นี้
DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท.

DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท. ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 83 / 2560 ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 83 / 2560 ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index             บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78/2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78 / 2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)              ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นี้ ผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation   ลงทะเบียนในเว็บไซต์ คลิก >>     รายละเอียดโครงการ Digital Social Innovation    ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ Digital Social...

อ่านต่อที่นี้
เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต

บทความประชาสัมพันธ์ เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต  6 ท่าอากาศยานนานาชาติ สู่บทบาทประตูเชื่อมสู่โลก             1 กรกฏาคม พ.ศ.2560...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)  เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง                ...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 52/2560 ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต               นายนิตินัย ศิริสมรรถการ...

อ่านต่อที่นี้
สายการบินขยายเส้นทางบิน และเพิ่มเส้นทางบินใหม่มายังท่าอากาศยานของ ทอท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 43 / 2560 สายการบินขยายเส้นทางบิน และเพิ่มเส้นทางบินใหม่มายังท่าอากาศยานของ ทอท.               บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)...

อ่านต่อที่นี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม.

ครั้งที่ 25/2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดเตรียมรถ Wheelchair จำนวน 10 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารขาออกที่มาใช้บริการ ณ ทสภ....

อ่านต่อที่นี้
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560   ตามนโยบายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ในชั่วโมงเร่งด่วน...

อ่านต่อที่นี้