บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคล

 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการ (ท่าอากาศยานภูเก็ต) 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความถนัดทั่วไป
และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดการ
(ท่าอากาศยานเชียงราย, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย) 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (Aptitude Test)
และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
 

  การรับสมัครบุคคล 15 ม.ค. - 9 ก.พ. 61 

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ  (ทชม.) 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ทหญ.) 

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ทหญ.)