จุดรับฝากกระเป๋า

AOT_Info04_V.1.4

ขาเที่ยวควรรู้ จุดรับฝากกระเป๋าที่ท่าอากาศยาน ช่วยแบ่งเบาสัมภาระระหว่างเดินทาง ไปไหนก็คล่องตัว สะดวกสบาย ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวของหาย เปลี่ยนทุกการเดินทางให้ง่ายขึ้น

#ฝากกระเป๋า #การเดินทาง #สะดวก #ปลอดภัย #สนามบิน #AOTOfficial

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • ชั้น 4 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก หลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Row Q เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (เบอร์โทร 0 2134 7796)
  • ชั้น 2 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า เยื้องประตู 3 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

(เบอร์โทร 0 2134 7795)

  • อัตราค่าบริการ S: 100 บาท/วัน/ใบ M: 120 บาท/วัน/ใบ L: 150 บาท/วัน/ใบ

#ท่าอากาศยานดอนเมือง

  • ชั้น 2 ระหว่างทางเชื่อมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. อัตราค่าบริการ 75 บาท/วัน/ใบ

(เบอร์โทร 0 2535 7389 หรือ 09 7071 3336)

#ท่าอากาศยานภูเก็ต

  • ชั้น 1 โถงผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประตู 1 และ 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. อัตราค่าบริการ 100 บาท/วัน/ใบ (เบอร์โทร 0 7635 2399)

  • ชั้น 1 โถงผู้โดยสารขาเข้า บริเวณใกล้ประตู 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. อัตราค่าบริการ 100 บาท/วัน/ใบ (เบอร์โทร 0 7635 1259)

#ท่าอากาศยานหาดใหญ่

  • ชั้น 1 บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น.
  • อัตราค่าบริการ 10 บาท/วัน/ใบ (เบอร์โทร 0 7422 7000-3)

#ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  • ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ตรงข้ามไปรษณีย์) เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00 - 21.00 น.

อัตราค่าบริการ 200 บาท/วัน/ล๊อคเกอร์ (เบอร์โทร 0 5327 3225)