เที่ยวบินภายในประเทศ ใช้เอกสารใดแสดงตนก่อนขึ้นเครื่องได้บ้าง?

AOT_infographic18_การเตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ_20190827_V5_page-01
AOT_infographic18_การเตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ_20190827_V5_page-02