About AOT

Jobs at AOT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (206, 211, 212, 214, 215, 304, 306, 311, 315 และ 316)

18 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (101-109 และ 124)

17 June 2019

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหมายเลข 110 – 123 และ 125 – 127

11 June 2019

แผนที่อาคารซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กลุ่มอาคาร AMF)

07 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ/ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/สอบสัมภาษณ์และกำหนดการ

05 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติและกำหนดการ (ตำแหน่งหมายเลข 109)

30 May 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งหมายเลข 620

29 May 2019

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

21 May 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหมายเลข 110-123 และ 125-127 (ตำแหน่งหมายเลข 124 ประกาศวันที่ 17 มิ.ย.62)

16 May 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหมายเลข 620

16 May 2019