Infographic

สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เมื่อมาใช้บริการภายในอาคารสนามบิน ?

?แนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี? ทิ้งให้ถูก✅ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการตรวจค้นร่างกายและการตรวจค้นสัมภาระได้?

ผู้ที่สวมใส่ FACE SHIELD เพียงอย่างเดียวจะถูกปฏิเสธการให้เข้าอาคารสนามบิน !!

11 ประเภทบุคคลตามข้อยกเว้น ในมาตรการการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

✨เพียงร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม? ข้อเสนอแนะการให้บริการของ AOT ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

New Normal Measures for Passengers at AOT’s 6 Airports.

AOT ห่วงใย ? ให้ทุกท่าน มั่นใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ เฝ้าระวัง ด้วยใจ ? ตลอด 24 ชั่วโมง

?ประกาศ เวลาเปิด – ปิดสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ในช่วง COVID-19 นี้ ‼️

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก AOT ห่วงใย ชวนร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก? ภายในอาคารท่าอากาศยานทุกพื้นที่เป็น “เขตปลอดบุหรี่”