กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ได้รับการแต่งตั้งเป็น ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board

AOT 1
AOT 3
AOT 2

 

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ในฐานะ ACI Asia-Pacific and Middle East (ACI APAC & MID) Regional Board พร้อมด้วยผู้บริหาร AOT เข้าร่วมการประชุม ACI APAC & MID Regional Board Meeting เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Hilton Riyadh Hotel & Residences กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ ACI APAC & MID ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมการบินหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในอนาคต
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับรอง ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ACI APAC & MID Regional Board มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2569 ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2568 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
---------------------------------------------------------
ฉบับที่ 30/2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th