เกี่ยวกับ ทอท.

การรับสมัครบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ตำแหน่งหมายเลข 101-109 และ 124)

31 กรกฎาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (201-205 และ 217)

15 กรกฎาคม 2019

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ทชร.)

08 กรกฎาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ ตำแหน่ง หมายเลข 506-509 และ 511

03 กรกฎาคม 2019

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ 701-710

01 กรกฎาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ ตำแหน่งหมายเลข 401 – 414

24 มิถุนายน 2019

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหมายเลข 401 – 414, 501 – 512 และ 701 – 710

21 มิถุนายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (110 – 123 และ 125 – 127)

20 มิถุนายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (206, 211, 212, 214, 215, 304, 306, 311, 315 และ 316)

18 มิถุนายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (101-109 และ 124)

17 มิถุนายน 2019