เกี่ยวกับ ทอท.

การรับสมัครบุคคล

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหมายเลข 110 – 123 และ 125 – 127

11 มิถุนายน 2019

แผนที่อาคารซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กลุ่มอาคาร AMF)

07 มิถุนายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ/ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/สอบสัมภาษณ์และกำหนดการ

05 มิถุนายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติและกำหนดการ (ตำแหน่งหมายเลข 109)

30 พฤษภาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งหมายเลข 620

29 พฤษภาคม 2019

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

21 พฤษภาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหมายเลข 110-123 และ 125-127 (ตำแหน่งหมายเลข 124 ประกาศวันที่ 17 มิ.ย.62)

16 พฤษภาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหมายเลข 620

16 พฤษภาคม 2019

ประกาศรับสมัครบุคคล

04 กุมภาพันธ์ 2019