1 กรกฎาคม 2567ครบรอบการดำเนินงาน 45 ปี 💙✈️บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)“มุ่งมั่นพัฒนาขับเคลื่อนสู่อนาคต”

45 AOT_Line 1040 x 1040 px

1 July 2024
45 th AOT Anniversary 💙✈️
Airports of Thailand Public Company Limited
“AOT ENHANCE THE FUTURE”

AOT  #AOT45ปี