ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการให้บริการลานจอดและ อุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ทสภ. และโครงการให้บริการ คลังสินค้า

Market Sounding_GSE_BKK_1
Market Sounding_CARGO_BKK_HKT_1