AOT จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน”

AOT 1
AOT 2
AOT 3
AOT 4

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ชุด และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมี นางสาวนิตยา ทองพิมล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ AOT เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

——————————————

ฉบับที่ 33/2567 วันที่ 11 มิถุนายน 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th