Infographic

6 พิกัด กิจกรรมสนุกก่อนเทคออฟ

หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562

ถ้ามีปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่องต้องทำอย่างไร

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนขึ้นเครื่องในช่วงวันหยุดยาว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการปรับเปลี่ยนการตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็นแบบ Concourse Screening เริ่ม 19 พฤศจิกายน นี้

มาตรการเพื่อความปลอดภัย บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วัตถุต้องห้ามนำติดตัวขึ้นอากาศยาน

ข้อมูลการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน

มาตรการป้องกันอันตรายจากสัตว์