Infographic

✨เพียงร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม? ข้อเสนอแนะการให้บริการของ AOT ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการสำหรับผู้โดยสาร ทั้ง 6 สนามบินของ AOT

AOT ห่วงใย ? ให้ทุกท่าน มั่นใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ เฝ้าระวัง ด้วยใจ ? ตลอด 24 ชั่วโมง

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก AOT ห่วงใย ชวนร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก? ภายในอาคารท่าอากาศยานทุกพื้นที่เป็น “เขตปลอดบุหรี่”

แชร์ปุ๊บ ❗️ลุ้นรับที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าจาก AOT ✈️ อยากบินไปเที่ยวไหนกันหลังผ่านพ้น COVID-19

? ประกาศ ? สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( กพท. ) ขยายระยะเวลาห้ามอากาศทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) จากเดิมถึง 31 พฤษภาคม 2563 เป็นถึง 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.

อย่าลืม ‼️ ตรวจสอบประกาศของจังหวัดปลายทางก่อนขึ้นเครื่องบิน ✈️ ในยุค COVID-19

UPDATE ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง ของ AOT ว่า…สายการบินไหน? ที่กลับมาทำการบินแล้วบ้าง✈️✈️✈️ ⚠️ หมายเหตุ : กรุณาติดต่อสายการบินที่ผู้โดยสารเดินทาง

ประกาศ !! ขยายเวลาการปิดให้บริการสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน