Video

?แจ้งเตือนผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในอาคารสนามบิน?

New Normal Measures for Passengers at AOT’s 6 Airports. ✨มาตรการสำหรับผู้โดยสาร ทั้ง 6 สนามบินของ AOT?

✈️AOT TIPS✈️ EP.2 ไปสนามบินต้องเตรียมตัวอย่างไร (?)

ขึ้นเครื่องบินช่วงนี้..ควรปฏิบัติตัวอย่างไร…ให้ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

สนามบินกลับมาเปิดให้บริการแล้วและแอลกอฮอล์ล้างมือนำขึ้นเครื่องได้ต้องแบบไหนและปริมาณเท่าไร???

มาตรการกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาด ?? เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ?

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ผ่อนปรนให้ผู้โดยสารนำเจลล้างมือติดตัวขึ้นเครื่องได้ เพื่อความ อุ่นใจ ปลอดภัย ของผู้โดยสาร✈️

AOT : สืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างไร ? ให้ห่างไกล COVID-19

งดสงกรานต์ปีนี้ เพื่อให้ปีหน้าได้กลับไป “กอดรับไออุ่น” อีกครั้ง

AOT ขอเป็นกำลัง?ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พวกเราขอขอบคุณ ที่ทุ่มเท เสียสละ เพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)