Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ ตัวอาคารผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ประมาณ 563,000 ตารางเมตร

Don Mueang International Airport

Don Mueang International Airport (DMK / VTBD), the historical airport of Thai aviation business. Its location is not far away from business zone and tourism attractions. In 2015, Don Mueang International Airport will mark 100 years of operation.

Phuket International Airport

Phuket International Airport (HKT / VTSP) has alias as ‘The Pearl of the Andaman’. It’s the one of the outstanding tourism attractions in the world. It links the southern path including the neighboring country; Malaysia and Indonesia.

BKK

Suvarnabhumi Airport
(Bangkok Airport)

DMK

Don Mueang International Airport

HKT

Phuket International Airport

CNX

Chiang Mai International Airport

CEI

Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport

HDY

Hat Yai International Airport

AOT

Corporate

BKK

Suvarnabhumi Airport
(Bangkok Airport)

HKT

Phuket International Airport

CEI

Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport

DMK

Don Mueang International Airport

CNX

Chiang Mai International Airport

HDY

Hat Yai International Airport

AOT

Corporate

News & Event

AOT แจงการจัดจ้างระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08 สิงหาคม 2022

ตามที่สื่อมวลชนบางแห่งนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับโครงการจัดจ…

AOT Breakthrough [Smart Car Park] ระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นการนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาให้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

05 สิงหาคม 2022

News Release ฉบับที่ 8: ขอชี้แจงกรณีความล่าช้าในการบริหารจัดการกรณีเครื่องบินลื่นไถลออกจากทางวิ่ง

04 สิงหาคม 2022

1. ความล่าช้าการเคลื่อนย้ายอากาศยาน ตามมาตรฐานสากล องค์…

AOT คว้าคะแนนคุณธรรมดีเด่นประจำปี 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

03 สิงหาคม 2022

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับผลการปร…

AOT จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน

25 กรกฎาคม 2022

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดพิธีถวายสั…

Airport Open House เปิดแผนผังบ้านหลังใหญ่ของ AOT

21 กรกฎาคม 2022

รู้ไหมบ้านหลังใหญ่ของเรา มีสมาชิกมากมาย วันนี้ AOT ขอแน…

วิธีการส่งออกสัตว์เลี้ยง ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ยากอย่างที่คิด ! เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนเป็นอย่างไร ?

19 กรกฎาคม 2022

AOT และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้ผ่านการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019

08 กรกฎาคม 2022

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้นำระบบการบ…

Skywalk -ทางเเดินลอยฟ้า ท่าอากาศยานดอนเมือง เชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สถานีดอนเมือง กับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผูโดยสารระหว่างประเทศ

04 กรกฎาคม 2022

AOT ครบรอบ 43 ปี พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว

01 กรกฎาคม 2022

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เข้าสู่ปีที่ …

Highlights

298087517_3179178729001141_4754959982858557510_n

AOT แจงการจัดจ้างระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย aotpr |
LINE_ALBUM_Cover_220805

AOT Breakthrough [Smart Car Park] ระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นการนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาให้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

โดย aotpr |
plate

News Release ฉบับที่ 8: ขอชี้แจงกรณีความล่าช้าในการบริหารจัดการกรณีเครื่องบินลื่นไถลออกจากทางวิ่ง

โดย aotpr |
plate

AOT คว้าคะแนนคุณธรรมดีเด่นประจำปี 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

โดย aotpr |
AOT_1

AOT จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน

โดย aotpr |
01

Airport Open House เปิดแผนผังบ้านหลังใหญ่ของ AOT

โดย aotpr |
c3fb120dd882595ca0eeb667b6f3da1ef_65987268_220718_0002

วิธีการส่งออกสัตว์เลี้ยง ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่ยากอย่างที่คิด ! เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนเป็นอย่างไร ?

โดย aotpr |
18_2565_HO

AOT และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้ผ่านการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019

โดย aotpr |
LINE_ALBUM_Cover_220704

Skywalk -ทางเเดินลอยฟ้า ท่าอากาศยานดอนเมือง เชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สถานีดอนเมือง กับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผูโดยสารระหว่างประเทศ

โดย aotpr |
1040 x 1040-01

AOT ครบรอบ 43 ปี พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว

โดย aotpr |
World Expo 2020 Dubai