The Official website of Thailand International Airport
37
Suvarnabhumi4:30 PM
37
Suvarnabhumi4:30 PM
37
Suvarnabhumi4:30 PM
37
Suvarnabhumi4:30 PM

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปรียบดั่ง “ประตูแห่งประเทศไทย” ไปสู่เมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก มีบทบาทเป็นท่าอากาศยานหลัก (Hub Airport) ของประเทศไทย

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานแห่งประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทย ไม่ไกลจากย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ซึ่งในเดือนมีนาคม 2557 มีอายุ 100 ปี

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับคำเรียกขานว่า “ไข่มุกแห่งอันดามัน” เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก เชื่อมเส้นทางในภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปรียบดั่ง “ประตูสู่ดินแดนภาคเหนือ” ที่มีธรรมชาติสวยงามและมีศิลปวัฒนธรรมที่ยาวนานของไทย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดินแดนรอยต่อเศรษฐกิจระหว่างไทย และประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า รองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ พร้อมให้บริการแก่พี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปีละเป็นจำนวนมาก

AOT Official Airport

Read All
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติแต่งตั้งนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ใ...

ทอท.คาดผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3,564,878 คน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวก

ทอท.คาดผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3,564,878 คน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวก

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาล...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกระดับสู่สนามปั่นมาตรฐานโลก เตรียมขยายเวลาเปิดถึงกลางคืน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการลู่ปั่นจักรยานท...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตก...

ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 4/2558

ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 4/2558

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 4/2558 ในว...

Read All
ทอท.จัดโครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing Plan Award ปีที่ 2

ทอท.จัดโครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing Plan Award ปีที่ 2

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) จัดโครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 16/2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 16/2556

นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( ทอท.) เป็นประธานในการประช...

ทอท.จัดการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีอากาศยานอุบัติเหตุในเขตท่าอากาศยาน

ทอท.จัดการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีอากาศยานอุบัติเหตุในเขตท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( ทอท.) จัดการบรรยายสรุปและ สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุก...

ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม “Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP):Air Transport System (ATS) Gateway Course, AOT Hosting in 2013”

ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม “Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Prog...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรม "Global ACI-ICAO Airpor...

The Most Popular Check-in ... Live@Airport