การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 40 ปี ของ ทอท.

AOTcentent2019_Article02_การดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของ ทอท._v11_190627-01
AOTcentent2019_Article02_การดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของ ทอท._v11_190627-02
AOTcentent2019_Article02_การดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของ ทอท._v11_190627-03

40 ปี ทอท. เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ก้าวล้ำสู่ความเป็นเลิศ #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #AOT40thYear