การใช้งานเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

AOTcontent2019_Infographic_08_ขั้นตอนการตรวจพาสปอร์ตด้วยAutochannel_V8.0_20190426

#ตรวจหนังสือเดินทาง เข้า - ออกประเทศไทย อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน ทำเองง่าย ๆ ผ่านเครื่อง AUTO CHANNEL เพียง 8 ขั้นตอนเท่านั้นครับ

  1. เตรียมหนังสือเดินทางและ Boarding Pass
  2. เปิดหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและคว่ำลง
  3. วางหนังสือเดินทางลงบนเครื่องสแกน
  4. สอด Boarding Pass ที่ช่องด้านล่างเพื่อสแกนบาร์โค้ด หรือ กรอกเลขเที่ยวบินบนหน้าจอ
  5. เดินเข้าประตู ไปยืนที่ตำแหน่งรอยเท้า
  6. ถอดหมวกและแว่นตาทุกชนิดออก แล้วมองกล้อง
  7. วางนิ้วชี้ (ขวาหรือซ้าย) ลงบนเครื่องสแกนนิ้ว
  8. เดินออกหลังจากประตูเปิด

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กอายุไม่ถึง 10 ปี และผู้ที่มีความสูงไม่ถึง 120 ซม. ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางอายุไม่ถึง 14 วัน และที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ไม่สามารถใช้บริการ AUTO CHANNEL ได้

#AOTOfficial #aviation #SuvarnabhumiAirport #DonMueangAirport #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #autochannel