กิจกรรมระหว่างรอขึ้นเครื่อง

AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-01

ไม่ต้องนั่งเบื่อระหว่างรอเที่ยวบินและรอเปลี่ยนเครื่อง ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถใช้เวลากับกิจกรรมสนุก ๆ ทั้ง 6 พิกัด  ได้ที่ท่าอากาศยานไทย #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #ระหว่างรอเครื่อง #OnBoarding

AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-02
 1. จุดชมเครื่องบิน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชมเครื่องบินและการถ่ายภาพ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 7
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 (ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้)
 • ท่าอากาศยานภูเก็ต
 1. สนามเด็กเล่น โซนสำหรับเด็ก เพลิดเพลินก่อนการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 (ในเขตห้าม) บริเวณแนวทางเดินด้านทิศใต้

- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 บริเวณ Gate 23

- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณ (ในเขตห้าม) Gate 33

 • ท่าอากาศยานภูเก็ต อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 3 บริเวณห้องโถงพักคอย

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #ระหว่างรอเครื่อง #OnBoarding

AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-03
 1. พิพิธภัณฑ์ รวบรวมประวัติความเป็นมาของกิจการการบินในประเทศไทยและรายละเอียด
  การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารจอดรถ ชั้น 6 เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 1. เลานจ์ บริการห้องรับรองในท่าอากาศยาน สุดสบายก่อนเทคออฟ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • เลานจ์สายการบิน ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการ
 • เลานจ์เชิงพาณิชย์

- อาคารเทียบเครื่องบิน A, C, D, E, F และ G ชั้น 4 (ในเขตห้าม)

- อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 บริเวณประตู 9

 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เลานจ์เชิงพาณิชย์

- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 (ในเขตห้าม หลังจุดตรวจค้นผู้โดยสาร)
- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 (ในเขตห้าม) บริเวณแนวทางเดินด้านทิศใต้ ระหว่างอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 และ 5

 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • เลานจ์สายการบิน

- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 (ในเขตห้าม)

- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 (ในเขตห้าม)

 • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • เลานจ์สายการบิน
  - อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร (ในเขตห้าม)
 • ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • เลานจ์สายการบิน (ในเขตห้าม)
  - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4

- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3

 • เลานจ์เชิงพาณิชย์ (ในเขตห้าม)
  - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 และ 4

- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 4 บริเวณ Gate 8

 • ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • เลานจ์สายการบิน (ในเขตห้าม)
 • เลานจ์เชิงพาณิชย์ (ในเขตห้าม)
  - อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #ระหว่างรอเครื่อง #OnBoarding

AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-04
 1. นวด ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการนวดแผนไทยและเก้าอี้นวดสุดฟิน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- อาคารผู้โดยสาร ชั้น B1 (ชั้น Airport Rail Link)

- อาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันตก ชั้น 3

 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 บริเวณ Gate 21 (ในเขตห้าม)
  - อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 บริเวณทางเชื่อมระหว่าง อาคาร 1 และ 2

- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 บริเวณ Gate 51 (ในเขตห้าม)

 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 (ในเขตห้าม)

- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 (ในเขตห้าม)

- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2

 • ท่าอากาศยานภูเก็ต
  - อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 (ในเขตห้าม) บริเวณ Gate 4 และ 9
 • ท่าอากาศยานหาดใหญ่

- อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 บริเวณเคาน์เตอร์จุดนัดพบ

 • ชอปปิง ลืมซื้อของฝากหรืออยากชอปปิงเพิ่ม ร้านค้าปลอดภาษีมีให้บริการพร้อม
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 (นอกเขตห้าม)

- อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2,3 และ 4 (ในเขตห้าม)

 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (นอกเขตห้าม)

- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 (ในเขตห้าม)

 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1

- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2

 • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  - บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสาร
  - ห้องโถงผู้โดยสารชาออกภายในประเทศ ชั้น 1
  - ห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2
 • ท่าอากาศยานภูเก็ต
  - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  - อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
 • ท่าอากาศยานหาดใหญ่
  - ห้องโถงอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1
  - ห้องพักอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ

- ห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #ระหว่างรอเครื่อง #OnBoarding