คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ ทอท.

103_2562_1
103_2562_2

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และผู้บริหาร ทอท.ให้การต้อนรับ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเรื่องศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง กับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัด ทอท. โครงการส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.
--------------------------------------------

ฉบับที่ 103 / 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th