ครบรอบดำเนินการ 31 ปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่

418436