คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน

AOTcontent2019_Infographic 19_คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน_V5_20190808_page1

บริเวณสนามบินหรือในเครื่องบิน เป็นสถานที่ที่มีความเข้มงวด “ด้านการรักษาความปลอดภัย” การสื่อสาร โดยใช้คำพูด, ข้อความ หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันทำให้บุคคลใดก็ตามในสนามบินหรือในเครื่องบิน ตื่นตกใจ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินที่อยู่ในระหว่างทำการบิน คำพูดหยอกล้อ นอกจากจะทำให้เครื่องบินล่าช้าแล้ว อาจทำให้ถูกสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายได้  #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOTcontent2019_Infographic 19_คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน_V5_20190808_page2

คำพูดเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ

 • ระเบิด (Bomb, Explosive) เช่นพูดว่า มีระเบิด, เปิดกระเป๋า ระวังเจอระเบิด, จะระเบิดสนามบิน,
  จะระเบิดเครื่องบิน เป็นต้น
 • การก่อการร้าย (Terrorist Attack) เช่นพูดว่า นี่คือการก่อการร้าย เป็นต้น
 • จี้เครื่องบิน, ปล้นเครื่องบิน (Hijack) เช่นพูดว่า นี่คือการจี้เครื่องบิน, Hijack เป็นต้น

คำพูด เขียนข้อความ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคุกคาม ข่มขู่หรือเป็นภัย เช่น

 • พูดว่า “ตรวจได้แต่ ระวังเชื้ออีโบล่า”
 • ตะโกนว่า “เครื่องบินลำนี้กำลังจะตก”
 • เขียนว่า “ระเบิด” ไว้ที่กระจก
 • โยนกระเป๋าหรือสิ่งของภายในตัวอาคาร ใส่เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการแล้ววิ่งหนี
  #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้
AOTcontent2019_Infographic 19_คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน_V7_20190903-page3

แจ้งข้อความซึ่งเป็นเท็จ จนเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือในอากาศยานระหว่างการบิน ตื่นตกใจ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในระหว่างการบิน ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 5 - 15 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลตาม มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้