จุดแลกเงิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

AOT_Infographic04_Page01_V6.0

ลืมแลกเงิน ต้องจ่ายบิล ไม่ต้องห่วง ทำธุรกรรมทางการเงิน ฝาก ถอน โอน จ่ายแลกเงิน ได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic04_Page02_V6.0

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ #อาคาร1 #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic04_Page03_V6.0

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ #อาคาร1 #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic04_Page04_V6.0

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic04_Page05_V6.0

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ #อาคาร2 #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic04_Page06_V6.0

ลืมแลกเงิน แลกเงินมาไม่พอ อยากชอปปิงเพิ่ม มาแลกเงินได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ #อาคาร2  #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic04_Page07_V6.0

ต้องจ่ายบิล ทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ต้องห่วง ฝาก ถอน โอน จ่าย ได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange

AOT_Infographic04_Page08_V6.0

ต้องจ่ายบิล ทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ต้องห่วง ฝาก ถอน โอน จ่าย ได้ที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ธนาคารสนามบิน #จุดแลกเงินสนามบิน #MoneyExchange