AOT เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) 6 แห่ง เพิ่มจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟราเรดขนาดเล็กผู้โดยสารขาออก 💙

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทอท.ขอความร่วมมือครับ💙 #AOT #COVID19 #DEPARTURES #SCREEN