ถ้ามีปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่องต้องทำอย่างไร

AOT_Emergency_Infographic_01_V07_Resize_1080x1350px