ถ้ามีปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่องต้องทำอย่างไร

AOTcontent2019_Infographic_ฉุกเฉิน_01_ถ้ามีปืนฉีดน้ำขึ้นเครื่องต้องทำอย่างไร

สงกรานต์สุดฟิน บินปลอดภัยไม่พกอาวุธ ผู้โดยสารท่านใดที่เตรียม #ปืนฉีดน้ำ ไปเล่นน้ำสงกรานต์ หากอุปกรณ์นั้น มีลักษณะคล้ายปืน ถือเป็น #สิ่งเทียมอาวุธปืน คือ
สิ่งที่มีรูปร่างและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้โดยสารพาอาวุธปืน เครื่องกระสุน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ "สิ่งเทียมอาวุธปืน" เป็นวัตถุต้องห้าม จึงห้ามนำขึ้นเครื่องเด็ดขาด หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะนำไปกับอากาศยานต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ

ส่วนปืนฉีดน้ำที่ไม่มีลักษณะภายนอกเหมือนอาวุธปืนจึงไม่อยู่ในความหมายของสิ่งเทียมอาวุธปืน แนะนำให้จัดเก็บใส่กระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องดีที่สุดครับ

#AOTOfficial #travel #SongkranFestival
#ท่าอากาศยานไทย #เทศกาลสงกรานต์