ทดม.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

1556005913042
1556005922950

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการ ร่วมกันทำความสะอาดแนวรั้วกำแพงท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และทางเดินเท้าตลอดแนวถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ในช่วงพระราชพิธี บรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทอท. หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ที่ปฏิบัติงานภายใน ทดม.รวมทั้งประชาชนจิตอาสาจำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 40 / 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th