ทอท.จัดงานนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำไตรมาส 1 / 2562

12_2562

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (AOT Analyst Meeting Q1/FY2019) รวมทั้ง ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนงานในอนาคต และตอบข้อซักถามต่างๆ จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุน โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
-------------------------------------------------
ฉบับที่ 12 /2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th