ทอท.จัดพิธีครบรอบการดำเนินงาน 41 ปี

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการดำเนินงาน 41 ปี ทอท. โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง และพนักงาน ทอท.เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
-------------------------------------------
ฉบับที่ 29/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th

AOT 2
AOT 3
AOT 1