ทอท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1
2
3
4
5
6

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
โดยที่ สำนักงานใหญ่ ทอท. มีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นประธานในพิธีฯ
พร้อมด้วย นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ร่วมพิธี พร้อมกันนี้
ณ ท่าอากาศยานอีก 4 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานเป็นประธาน และผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานทุกท่าอากาศยานเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
-------------------------------------------
ฉบับที่ 25/2563 วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th