ทอท.จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีถวายราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.และท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท.
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ทอท.ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง
(ทดม.) จัดพิธี ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานใหญ่ ทสภ. และ ทดม.ร่วมพิธี
สำหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานจอดรถบัสด้านทิศใต้ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จัดพิธีถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร โดยมีนายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างวันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2562 ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้จัดตั้งซุ้มเครื่องราชสักการะ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องทองน้อยบริเวณอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการสายการบิน และผู้ประกอบการ ได้ร่วมถวายราชสักการะ โดยที่ ทสภ.จัดซุ้มฯ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ทสภ.(อาคาร AOB) ส่วนที่ ทดม.จัดซุ้มฯ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ระหว่างเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร แถวที่ 10 - 11 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ด้านท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดซุ้มฯ ณ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินห้องโถงผู้โดยสารภายในประเทศ สำหรับ ทชม.จัดซุ้มฯ ณ บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขณะที่ ทหญ.จัดซุ้มฯ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดซุ้มฯ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน
ห้องโถงอาคารผู้โดยสาร
นอกจากนั้น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ทภก.จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ร่วมบริจาคโลหิต ณ บริเวณสนามหญ้าเทียมด้านหน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 84 / 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th