ทอท.จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

3_2563_1
3_2563_2

นางปาณิศา ธนกุลจีรพัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทอท.ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน จำนวน 226 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำของขวัญดังกล่าวไปมอบให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 รวมทั้งสืบสานเจตนารมณ์การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เเละเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.

--------------------------------------------
ฉบับที่ 3 / 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th