ทอท.จัดพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี ทอท.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง

55_2562_1
55_2562_2

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 40 ปี ทอท.โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ทอท.พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ระหว่างประตู 9 – 10 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นพร้อมกันผ่านการ Live Streaming ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยให้สัญญาณจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหลัก ซึ่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ระหว่างเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร แถวที่ 12 – 14 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง

----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 55 / 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th