ทอท.จัดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2562

76_2562_1
76_2562_2
76_2562_4
76_2562_3

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยนางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเลขานุการบริษัท) นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) นางมนัญญา เบญจกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) และนายธฤต สำราญเวทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำพนักงาน ทอท. ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น เพื่อพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ เจริญงอกงามเป็นระบบนิเวศน์ที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
-----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 76 / 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2535 5420, 0 2535 5425
โทรสาร 0 2535 5261
อีเมล aot_media@airportthai.co.th