ทอท.จัดโครงการ “AOT International Affairs 2019”

DSC_5517
DSC_5541
DSC_5575

น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในโครงการ “AOT International Affairs 2019” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของ ทอท.กับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. ทั้งนี้ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประสบการณ์และความรู้ของคณะผู้แทน ทอท. ในบทบาทผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการ ผู้บรรยายองค์กรและสมาคมในเวทีสากล รวมทั้งการเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานภายใต้ Sister Airport Agreement และการจัดการประชุม Management Exchange เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
-------------------------------
ฉบับที่ 80/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th