ทอท.ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

_1

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยพนักงาน ทอท.ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จฯ มาประทับรักษาพระอาการประชวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรมาโดยตลอด

-------------------------------------------------
ฉบับที่ 9 / 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th