ทอท.มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

1552532268436

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 1,050,000.- บาท โดยมี พลตำรวจตรี รณกร ศุภสมุทร รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
(2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
(3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
(4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อุปถัมภ์) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
(5) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
(6) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(7) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อุปถัมภ์) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 18 / 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th